TVplay logo
TVplay logo

Seitsmesed - Tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping toob palgatõusu

Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit allkirjastasid uue kollektiivlepingu aastateks 2019-2020, mis tagab tunnitasu alammäärade tõusu nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal, suurendab öötöö lisatasu, kehtestab kõrgema töötasu nädalavahetusel töötamise eest ning pikendab iga-aastast lisapuhkust, ühtlasi lepiti kokku ka erialase täienduskoolituse tingimustes. Autor: Eve Heinla
TVPlay logo

TV PLAY BALTICS AS.