TVplay logo
TVplay logo

Seitsmesed - Abivajajad ja abipakkujad viib kokku uus hooldusplatvorm CareMate

Puudega inimeste arv suureneb. Aasta alguse seisuga oli Eestis 153 000 puudega inimest, kes moodustasid üle 10% meie rahvastikust. Et toetada nende isikute igapäevast hakkama saamist, alustas tegevust uus hooldusplatvorm Care-Mate, mis vahendab kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hooldajatelt vanemaealistele ja erivajadustega inimestele Autor: Kadri Pikhof
TVPlay logo

TV PLAY BALTICS AS.